Sunday, July 18, 2010

KUTIPAN DATA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN APRIL 2010

Setiausaha LDP
Sekolah Menengah dan Rendah
PPD Bachok,

Dimaklumkan bahawa pihak BPG sedang mengumpul data LDP sehingga April 2010. Mohon kerjasama tuan untuk menghantar mengisi dan melengkapkan kutipan LDP berkenaan menggunakan Aplikasi baru yang dibekalkan melalui link berikut:

dbKMLDPVerSek

Tuan diminta hantar expot data sahaja (bentuk txt) ke alamat:

ppdbldp@gmail.com atau upsekolah@ppdbachok.com

Thursday, February 11, 2010

Makluman Penting Kepada SULDP

Adalah dimaklumkan bahawa masih terdapat beberapa sekolah yang masih belum mengambil consumable items berupa thumb drive dan CD untuk kegunaan LDP School Based pada tahun ini.
SULDP sekolah-sekolah yang disenaraikan di bawah sila hadir sendiri ke Unit LDP PPD Bachok pada atau sebelum 28 Februari 2010 untuk mengambil barang-barang berkenaan
1. SK Bachok
2. SK Badak
3.SK Beris Kubur Besar
4. SK Kampung Chap
5. SK Kandis
6. SK Keting
7. SK Pak Badol
8. SK Pa' Pura
9. SK Pantai Senak
10. SK Kuchelong
11. SMK Bachok
12. SMK Long Yunus
13. SMK Putri Saadong
14. SMK Dato' Perdana
15. SMKA Tok Bachok
16. SMUA Darul Iman
17. SMUA Darul Ulum

Sekiranya tuan/puan menghantar wakil untuk mengambil perkara tersebut, sila pastikan sampai kep tangan tuan/puan.

Sekian, harap maklum

Wednesday, February 10, 2010

MAKLUMAN TERKINI LDP SCHOOL BASED 2010

Semua SU LDP,
Sila dapatkan Garis Panduan Pelaksanaan LDP School Based bagi Kaedah Book Review untuk pelaksanaan LDP Tahun 2010. Sila klik di SINI untuk download. SULDP diminta mencetak Garis Panduan ini dan mendokumenkan dalam fail LDP sekolah masing-masing.
Harap Maklum

Tuesday, February 2, 2010

PELAKSANAAN LDP 2010

Adalah dimaklumkan sehingga kini MASIH BELUM ADA PERUNTUKAN diperturunkan untuk aktiviti LDP. Namun begitu, pentadbir sekolah masih perlu mengadakan Latihan Dalam Perkhidmatan selaras dengan pekeliling berkuatkuasa.
Pihak sekolah disaran menggunakan kaedah "Blended approach" dalam melaksanakan LDP di sekolah sesuai dengan keadaan semasa. Sila rujuk Surat Edaran JPA ; Pendekatan Pelaksanaan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam Tahun 2010 dan 2011 Bil. (26) JPA(L)s.175/4/1-Klt.8 bertarikh 23 Julai 2009