Tuesday, February 2, 2010

PELAKSANAAN LDP 2010

Adalah dimaklumkan sehingga kini MASIH BELUM ADA PERUNTUKAN diperturunkan untuk aktiviti LDP. Namun begitu, pentadbir sekolah masih perlu mengadakan Latihan Dalam Perkhidmatan selaras dengan pekeliling berkuatkuasa.
Pihak sekolah disaran menggunakan kaedah "Blended approach" dalam melaksanakan LDP di sekolah sesuai dengan keadaan semasa. Sila rujuk Surat Edaran JPA ; Pendekatan Pelaksanaan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam Tahun 2010 dan 2011 Bil. (26) JPA(L)s.175/4/1-Klt.8 bertarikh 23 Julai 2009

No comments: